Menedżer Piłki Nożnej

specjalność: menedżer akademii piłkarskiej